{breadcrumbs}

Zpracování a ochrana osobních údajů

Provozovatelem odpovědným za online rezervační systém Yogacentrum v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a čl. 4 odst. 7 GDPR je: Ing. Jana Smažíková, se sídlem Praha 8, Poděbradova 699, PSČ 182 00, IČ 71531165, DIČ CZ7159022684, e-mail: info@yogacentrum.cz, tel. číslo: +420 739 834 430 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel prohlašuje, že shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje poskytnuté zákazníkem využívá provozovatel pro takové účely, jakými jsou např. odpovědi na podněty, úpravy budoucích objednávek zákazníka, zlepšování obchodní činnosti provozovatele a komunikace se zákazníkem.

Provozovatel používá osobní údaje zákazníka jen v mezích stanovených zákonem a na základě souhlasu zákazníka. Souhlas nebo jednotlivá vyjádření souhlasu lze kdykoli odvolat prostřednictvím oznámení o odvolání zaslaného poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené výše.

Osobní údaje jsou informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR). Provozovatel primárně zpracovává údaje získané přímo od zákazníka. Jedná se o údaje, které zákazník poskytuje v rámci zpracování objednávek. Předávání údajů probíhá v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. Do této kategorie nespadají statistické údaje, které nelze přímo spojit s osobou zákazníka a které provozovatel shromažďuje například tehdy, dojde-li k návštěvě webových stránek.

Osobní údaje zákazníka provozovatel předává nebo zasílá třetím stranám, pouze pokud je to třeba pro účely smluvního plnění či účtování nebo pokud s tím zákazník předem souhlasil.

Možnosti zákazníka

Podle zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování údajů týkajících se zákazníka a kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, je provozovatel povinen na požádání zákazníka předat zákazníkovi veškeré zpracovávané údaje o zákazníkovi ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Zákazník má také právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se daného zákazníka.

Nesouhlas s tím, aby provozovatel shromažďoval, zpracovával nebo používal údaje o zákazníkovi podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, ať už jako celek nebo zčásti, je třeba zaslat e-mailem nebo dopisem na výše uvedenou adresu.

Osobní údaje zákazníka budou na jeho žádost odstraněny, pokud to nevylučují zákonné povinnosti uchování dat, pokud údaje již nejsou vyžadovány z důvodu plnění účelu ukládání nebo pokud jejich ukládání není povoleno z jiných právních důvodů. To se však netýká údajů nutných ke zpracování objednávky a údajů o objednávce, které musí být archivovány z daňových důvodů.

Účet zákazníka

Pro rezervace lekcí jógy online a nákupu kreditu a kurzovného je nutné, aby si zákazník založil účet na www.rezervace.yogacentrum.cz. V případě registrace zákaznického účtu budou ukládány údaje účtu (jméno, telefonní číslo, e-mail, informace o zdravotním omezení a o tom, zda v minulosti již zákazník jógu cvičil) a údaje z objednávky v účtu zákazníka chráněného přímým heslem. Tyto údaje jsou ukládány a používány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem při vytvoření účtu zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Zákazník může zasláním e-mailu nebo dopisu na výše uvedenou adresu požádat, aby údaje účtu zákazníka vyjma údajů nutných pro vyřízení případné reklamace byly vymazány.

Spolupráce se zpracovateli

Pro zlepšení kvality služeb provozovatel spolupracuje s některými zpracovateli, kterým mohou být údaje zákazníka zpřístupněny. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou:

Google Czech Republic, s. r. o.
Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00
IČ: 27604977, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 118342,

Greendot, s. r. o.,
Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 03243150, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 229085.

Nikomu dalšímu osobní údaje bez výslovného souhlasu zákazníka provozovatel neposkytuje.

Zasílání newsletteru

Za účelem informování zákazníka o aktuálních nabídkách a slevách zpracovává provozovatel jméno, titul a e-mailovou adresu zákazníka na základě souhlasu, který provozovateli zákazník poskytuje prostřednictvím přihlášení se k odběru newsletteru a který lze kdykoli odvolat zasláním prohlášení na e-mail info@yogacentrum.cz. V rámci zpracování údajů mohou být údaje zákazníka předány zpracovateli, kterým je správce webu, společnost Greendot, s. r. o., se sídlem Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03243150, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 229085.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.