{breadcrumbs}

Workshop pránájámy, manter a meditace s Angelou Jervis-Read

Místo konání

Yogacentrum Holešovice (Kontakt)

Termín

9.5 .2017

Cena

2450 Kč

Obsazenost

Již se nelze přihlašovat

Workshop pránájámy, manter a meditace - Praha 2017

6 hodin pokračovacího kurzu od Yoga Alliance s Angelou Jervis-Read

Prána znamená „životní síla“ a ájáma znamená „zadržet“ a „ovládnout“. Pránájáma znamená, že pracujete se životní silou ve svém těle, abyste z ní využili více pro průzračnost ducha a tělesnou vitalitu. Prána cestuje s vaším dechem – není to totéž, dech je spíše kočárem pro naši životní energii. Dýchací cvičení jsou hlavní metodou, jak ovlivnit, kolik životní síly máme ve svém pránájáma koša – energetickém těle.


Workshop probíhá v anglickém jazyce.


Přečtěte si celý rozhovor nejen o Yin józe s Angelou Jervis na našem blogu

V kurzu se budeme zabývat následujícím:

 • Váju - pět různých druhů prány
 • Koši - pět aspektů lidského bytí
 • Bandhy - múla, udijána, džalandhára a maha
 • Mudry - k posílení účinku pránájámy
 • Pránajáma - kapálabháti, bhastriká, nádí šódhana, brahmarí, šitali, rečaka a kumbhaka Anatomie - jaký má   pránájáma vliv na fascie a mozek
 • Meditace - přirozeně následuje po pránájámě

Víme, že cvičení pro tělo a mysl jsou důležitá, a naše energetické já si zaslouží stejnou pozornost a péči. Denní provádění pránájámy vám pomůže dobít a osvěžit životní sílu. Tato křehká a záhadná cvičení se často dělají narychlo na začátku nebo na konci jógové lekce – pokud se praktikují tímto způsobem, obvykle ani nepostřehneme jejich efekt. Když ale denně cvičíme celou sekvenci, tato zvláštně vypadající dýchací cvičení dokážou znovu nastartovat vegetativní soustavu. Každodenní rutinou pránájámy a meditace se dají zmírňovat symptomy autoimunitních chorob, např. syndromu dráždivého střeva, psoriázy, roztroušené sklerózy a revmatoidní artritidy. Jakákoli nemoc, která souvisí se stresem nebo se jím zhoršuje, také neobstojí proti těmto starobylým čisticím a léčivým technikám.

Workshop pranayama – chanting - meditation - Prague 2016
6 hours - Yoga Alliance Continuing Education with Angela Jervis-Read

Prana means ‘life force’ and yama means to ‘restrain’ for the purpose of cultivation. Pranayama means to manipulate the life force in your body in order to absorb more of it for mental clarity and physical vitality. Prana travels with your breath - they are not the same thing rather the breath is the chariot for our life energy. Breathing exercises is the main way in which we can influence how much life force we have within our pranayama kosha - our energetic body.


This course will cover the following:

 • Vayus - the five different types of prana
 • Koshas - the five aspects of a human being
 • Bandhas - moola, uddiyana, jalandhara and maha
 • Mudras - to enhance the effects of pranayama
 • Pranayama - Kapalabhati, Bhastrika, Nadi Sodhana, Brahmari, Shitali, Rechaka and Kumbhaka
 • Anatomy - how pranayama effects our fascia and our brain
 • Meditation - a natural progression to follow pranayama

We know exercise for the body and mind are important and our energetic self deserves the same attention and care. Practicing pranayama daily will help you to recharge and refresh your life force. These subtle and mystical exercises are often done quickly at the beginning or at the end of a yoga class. When practiced in this way, the effects often go unnoticed. If practiced as a full sequence, daily, these odd looking breathing exercises are very powerful to help reset the autonomic nervous system. One can manage the symptoms of autoimmune diseases like irritable bowel syndrome, psoriasis, multiple sclerosis and rheumatoid arthritis with a daily pranayama and meditation routine. Any illness that is stress related or exacerbated by stress also tend to benefit from these ancient cleansing and healing techniques.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.