Renáta Králová

·       Má cesta k józe 

Mým úplně prvním dlouhodobě praktikovaným sportem byla moderní gymnastika, se kterou jsem začala už v předškolním věku a která mi výrazně pozměnila držení těla. Prošla jsem pak ještě dalšími druhy sportů, ale nejvíc jsem si zamilovala tanec v různých podobách a posledních 10 let se věnuji józe. Začínala jsem s power jógou a postupně se propracovávala ke klidnějšímu celostnímu přístupu. Vliv na to jistě mělo také sedavé zaměstnání a s tím spojená snaha najít cvičení které by mi pomohlo od bolavé krční a bederní páteře a také zničených chodidel. Prošla jsem si postupně všemi styly jógy a učila se poznávat svoje tělo, naslouchat mu a vnímat jeho limity. Kromě cvičení, které příznivě působilo na mé tělo, jsem si časem začala uvědomovat, jak samotná podstata jógy, práce s dechem a koncentrací ovlivňuje moji mysl a životní styl. Naučila jsem se ze svého těla uvolňovat napětí a stres, jsem klidnější a daleko více vnímám a užívám si krásy každého dne. Schopnost na chvíli zastavit v hlavě neustálý tok myšlenek, umět takříkajíc na chvíli úplně „vypnout“, potřebuje v dnešní době stále více lidí a to mě přivedlo k myšlence  lektorského vzdělání a snažím se tyto poznatky a zkušenosti předávat dál.

·       Jak jóga ovlivňuje můj život?

Mé dosavadní zkušenosti lektora jsou spojeny s mou současnou prací, a tedy zaměřené na jógu pro klienty se sedavým zaměstnáním. Lekce jsem v posledním roce vedla převážně přímo na pracovišti klientů.

Každou hodinu začínám úvodním zklidněním tak, abyste se dokázali ponořit sami do sebe, naladit na lekci, zaměřit se na svůj dech a a přítomný okamžik.

Pokračuji průpravnými cviky, které Vaše tělo postupně připraví na následující ásany, vždy volené dle druhu lekce a jejích účastníků. Nakonec Vás provedu hlubší závěrečnou relaxací, při níž je mým cílem, abyste z lekce odcházeli zklidnění, příjemně uvolnění a nabytí novou energií.

·       Jaké typy jógy praktikuji a vyučuji?

Mé lekce jsou rozmanité. Někdy klidnější, jindy spíš dynamické, záleží na energii klientů i mojí, počasí, denní době... Ale jedna věc všechny mé hodiny spojuje: Snažím se, aby mí klienti z lekce odcházeli s dobrou náladou, uvolnění a spokojení. Kladu důraz na to, aby každý naslouchal svému vlastnímu tělu a naučil se v jednotlivých ásanách uvolnit. Velmi důležité pro mě je správné provádění jógových ásan, proto se u některých pozic zastavujeme a detailně vysvětlujeme správné provedení. Ráda stavím hodinu od jednodušších pozic k těm složitějším a užívám si chvíle, kdy klienti zvládnou něco, co od sebe vůbec nečekali.

Jóga je pro mě úžasná tím, že ji může praktikovat každý a v každém věku. Jednotlivé pozice přizpůsobuji tak, aby je zvládl začátečník , ale i tak, aby byly výzvou pro pokročilé jogíny. 

Vždy mě zahřeje u srdce, když vidím, že klient odchází z lekce uvolněný, s dobrou náladou a úsměvem na tváři. Je to pro mě velká motivace dále se vzdělávat, sbírat nové zkušenosti a sama na sobě pracovat.

·       Koníčky a zájmy

K dalším mým koníčkům patří hudba, aktivně se věnuji hře na klavír a varhany, mám ráda pobyt v přírodě, který mne nabíjí, věnuji se své rodině, mám fenku chrta, čtu, chodím do divadla, jezdím na kole…a taky umím nedělat nic a být jen ve ztišení sama se sebou.

·       Certifikáty a zkušenosti:

Lektor jógy 2. třídy (licence “B”) pod hlavičkou České Akademie jógy akreditované FTVS UK. (2023)

Rezervujte si své místo

Čtvrtek, 22.08.2024, 17:30
17:30
Praha 7 - Holešovice
Jóga pro zdravá záda

Pro mírně pokročilé
Renáta Králová
230 Kč
Zobrazit Celý rozvrh

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.