Pavla Limberská

Má cesta k józe:

Aktivní sportovní život s vlastními i cizími dětmi mě neuchránil před zdravotními problémy sedavého zaměstnání. Proto jsem v roce 2011 začala cvičit pilates a u dr. Blahušové získala svůj první certifikát. Šel čas a filozofický přesah jógy převážil nad praxí Josefa Pilatese, který z asánové praxe čerpal. S Evou Hager Forsterlechner jsem objevila Spiraldynamik a Iyengar jógu a v roce 2016 potkala Knaislovi, výrazné lidské i pedagogické osobnosti v českém prostředí jógy. Koncept fyziologicky správného nastavení těla mě učil dr. Čumpelík, který ve svých lekcích pracuje na odstranění chybných stereotypů a objevování původních, které nám příroda dala. Umět .. se uvolnit, nadechnout a vydechnout, zapojit svaly ve správném pořadí, používat funkční opory, klidně sedět sám se sebou, dostat se za myšlenky…. joga je cesta.

Jak jóga ovlivňuje můj život?

Pravidelná jógová praxe mi pomáhá s fyzickou i psychickou stránkou těla, předávat dobrý pocit lidem kolem sebe.

Jaké typy jógy praktikuji a vyučuji?

Praktikuji Hatha jógu, Iyengar jógu, Vinyásu; vyučuji Hatha jógu, v lekcích používám pomůcky.

Koníčky a zájmy:

Fyzické aktivity s dětmi a dospělými

Certifikáty a zkušenosti:

Instruktor jógy, Český svaz jógy (150hodin),

Cvičitel jógy a jógové terapie, UK FTVS (754hodin),

lekce a semináře Iyengar jógy vedené českými a zahraničními lektory