{breadcrumbs}

Workshop obrácených a rovnovážných pozic na rukou s Angelou Jervis-Read

Místo konání

Yogacentrum Holešovice (Kontakt)

Termín

17.5. 2017

Cena

2450 Kč

Obsazenost

Již se nelze přihlašovat

Workshop obrácených a rovnovážných pozic na rukou – Praha 2017

6 hodin pokračovacího kurzu od Yoga Alliance s Angelou Jervis-Read

Naučit se držet rovnováhu na pažích a obracet tělo nohama vzhůru může být radostná a zábavná zkušenost. K plnému provedení pozice se dá dojít pomocí mnoha malých kroků a s malou dávkou každodenního úsilí budete časem bez námahy vplouvat do osvobozujících ásan a stejně snadno je opouštět.

Workshop probíhá v anglickém jazyce.

Přečtěte si celý rozhovor nejen o Yin józe s Angelou Jervis na našem blogu


Společně prozkoumáme balanční pozice na pažích:

 • Vašistásana – boční prkno
 • Kakásana - vrána
 • Paršva Kakásana – boční vrána
 • Eka Pada Galavásana – letící holub
 • Astavakrásana – pozice osmi úhlů
 • Hamsásana/Majurásana – pozice labutě / páva

Často se těmto náročnějším pozicím vyhýbáme kvůli problémům s krkem, zápěstími nebo kvůli „strachu“, který nám brání dosáhnout cíle. Společně si pohrajeme s alternativami a přípravnými cvičeními, a ta nám pak pomůžou přesunout zmíněné ásany z kategorie „Nemůžu, protože…“ do kategorie „Tyhle zbožňuju a přesně vím, jak je učit!“

Workshop Arm Balancing and Inversions

6 hours of Yoga Alliance Continuing Education with Angela Jervis-Read

Learning to balance on the arms and to invert the body can be a joyous and fun
experience. There are many small steps that we can take towards the full expression of
the posture and with a little daily effort, over time, you will float effortlessly into and outof these liberating asanas.

The postures that we will explore together are:

Arm Balances:
 • Vasisthasana - Side Plank
 • Kakasanam - Crow
 • Parsva Kakasanam - Side Crow
 • Eka Pada Galavasana - One legged Sage Galava Pose
 • Astavakrasanam - Eight Bends Pose
 • Hamsasana/Mayurasana - Swan/Peacock Pose

Often we avoid these more challenging positions because we have neck problems, wrist
issues or ‘fear’ is what keeps us from reaching our goals. Together we will play with
alternatives and preparation sequences that will help you to move these asanas from “I
can’t because....” to “I love doing these and have a clear way to teach them!”.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.