Yogacentrum Hlavní menu

Workshop: Pevnost a proměnlivost

Workshopem vás bude provázet zkušená lektorka Rachel Berryman, USA, E-RYT500

Workshop bude překládán do českého jazyka

„Musíš se naučit být klidný uprostřed činnosti a pulzovat životem, když odpočíváš.“ – Indíra Gándhí

V tomto workshopu poplyneme jógovými pozicemi a přitom budeme zkoumat, jak se posouváme od vytváření svých základů a nalézání síly a stability v tělesném jógovém cvičení k lehkosti a bezúsilnosti. Budeme sledovat sílu potřebnou pro náročnější pozice (stoje na rukou a převrácené pozice) a přitom vytrvale a jemně rozšiřovat kvalitu svého pohybu a dechu. Sílu a rovnováhu v těle obvykle nacházíme v nohou a bocích, a nyní tento vztah převrátíme a podíváme se, jak v horní polovině svého těla vytváříme sílu a v dolní polovině zase pružnost a nadnášející lehkost. Zpochybníme svůj vztah ke gravitaci i základní pravidla plynulého pohybu a přechodů v plynulém stylu vinjása. Tuto představu struktury a přizpůsobivosti budeme přenášet do důsledné meditace a do rovnováhy mezi poklidnou nehybností a vibrujícím bytím.
Naším záměrem pro tento víkend bude hrát si s neustále přítomným dialogem mezi sílou a pružností, bezpečím a přizpůsobivostí, nehybností a vitalitou, abychom našli takovou rovnováhu, která je nejvhodnější pro naše vlastní cvičení jógy – jak na mentální, tak na tělesné úrovni.

Stability and Fluidity: An Exploration of Form and Flow

Workshop with Rachel Berryman, USA, E-RYT500

“You must learn to be still in the midst of activity and to be vibrantly alive in repose.” – Indira Gandhi


This workshop will investigate how we move from building our foundation and finding strength and stability in a physical yoga practice, to creating lightness and effortless ease as we flow through our yoga postures.  We will explore the strength needed in our more challenging postures (arm balances and inversions), while maintaining subtle expansiveness in the quality of movement and breath.  We will reverse the relationship of where we generally find strength and stability in the body (in the legs and hips) and look at how we build strength in the upper body and flexibility and buoyancy in the lower body.  We will challenge how we relate to gravity and the basic principles of fluid movement and transitions in our Vinyasa Flow style of practice.  We will also translate this idea of structure and adaptability to a consistent meditation practice and how we balance between stillness and vibrant being.
Our intention for this weekend is to play with that ever present dialogue between strength and flexibility, security and adaptability, stillness and vitality, in order to find the best balance that is suited for our own personal yoga practice—both mentally and physically.

Buďte s Yogacentrem
ve spojení

Jóga blog

Pod stromečkem 2019: vánoční inspirace

Jóga v těhotenství: Velkého břicha už se nebojím

Jak vypadá těhotný strom? A proč je velké břicho lepší než malé? Povídaly jsme si s Adélou Bukovskou, lektorkou gravid jógy.

Věčná otázka: Jak začít s jógou?

Jóga je samá filosofie, to není žádné cvičení. U jógy se musí stát na hlavě. Jogíni sedí v lotosovém květu a pořád dokola zpívají. Kdo dělá jógu, musí být vegan. Máte taky nějaké důvody, proč jste pořád ještě nezačali? V článku vám vyložíme, proč jsou všechny obavy zbytečné.

Celý blog

YC na Facebooku

Newsletter

Chcete dostávat novinky a akce Yogacentra na e-mail? Stačí zadat Vaši e-mailovou adresu:

Také jsme na

Youtube Instagram Google+

Udělejte si radost
v našem jóga obchodu

a další na yogashop.cz